'; Bærumsfolk |

Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. I 30 dager skal 15 bæringer leve med én bærekraftig utfordring. Underveisskaper de fortellinger om hverdagsendring og gir oss et innblikk i hva det vil si å gjøre en innsats for et bærekraftig lokalsamfunn. Andre runde av Bærumsfolk pågår 9. okt. – 11. nov. 2019.

Besøk oss på:

Prosjektet er et samarbeid mellom: