I Bærumsfolk inviterer Bærum kommune folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 30 dager skal utvalgte bæringer leve med én miljø- og klimaklok utfordring, og dele fra sine erfaringer. Følg med her eller på facebook.no/baerumsfolk.
Les mer >>
Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world: indeed, it’s the only thing that ever has.
- Margaret Mead

Les mer om forskningen bak cCHALLENGE

I Bærumsfolk inviterer Bærum kommune folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 30 dager skal utvalgte bæringer leve med én miljø- og klimaklok utfordring, og dele fra sine erfaringer. Følg med her eller på facebook.no/baerumsfolk. Les mer >>

MØT DELTAKERNE

Prosjektet er et samarbeid mellom: