'; Bærumsfolk |

Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. I 30 dager skal 15 bæringer leve med én bærekraftig utfordring. Underveis skaper de fortellinger om hverdagsendring og gir oss et innblikk i hva det vil si å gjøre en innsats for et bærekraftig lokalsamfunn. Første runde er over, men vi ser frem til neste runde i oktober 2019. Følg oss på Facebook.

NYE INNLEGG FRA DELTAKERNE

John Friedemann

Oppdatering til forrige melding..  Jeg må se hvordan dette går med ny arbeidsplass hos AkerSolutions.  Det kan vare at den beste veien til jobb blir via buss og ta en ti minutter spaser t...

Les mer »

Elisabeth Biørnstad

Siste dag. Men nå er vanene inne, og entusiasmen er like høy. Jeg oppfordrer leserne til å velge seg en bærekraftig utfordring eller et område du vil ha ekstra fokus på. Som oss 15. En av...

Les mer »

John Friedemann

Tidlig i prosjektet kom det en spørreundersøkelse hvor en av spørsmålene handlet om vi hadde erfaring med forandringsprosesser og om de hadde lykkes eller ei.  I mitt tilfelle måte jeg svare j...

Les mer »

Susanne Skjønhaug

Tiden har gått utrolig fort og allerede har det gått 30 dager. Den siste tiden vil jeg si at utfordringen ikke lenger har fått så mye tanker som i starten. Det er vel for såvidt ganske bra. Da har ...

Les mer »

Familien Angeltveit

I helgen var vi på hytta og til vår store glede var det SOL!  I mangel på solkrem så måtte vi en tur på apoteket i Hov. Jeg så etter alternativer uten plastemballasje, men det var...

Les mer »

Ragnhild Tangen

Bærum formannskap behandler tiltak for å redusere bruk av og spredning av plast, både i Bærum generelt og i kommunens egen virksomhet. Dette er å følge opp kommunens klimastrategi og et initiativ f...

Les mer »

Se alle innlegg »

2384
Ringvirkninger
skapt av Bærumsfolk

MØT DELTAKERNE

Prosjektet er et samarbeid mellom: