'; | Bærumsfolk

Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. I 30 dager skal 15 bæringer leve med én bærekraftig utfordring. Underveis skaper de fortellinger om hverdagsendring og gir oss et innblikk i hva det vil si å gjøre en innsats for et bærekraftig lokalsamfunn. Første runde er over, men vi ser frem til neste runde i oktober 2019. Følg oss på Facebook.

BÆRUMSFOLK 

Hva kan vi i Bærum gjøre for å skape et bærekraftig lokalsamfunn og en klimaklok kommune? Hvilken rolle har du og jeg i det store bildet? Betyr egentlig det vi gjør noe? Det er vi mange som lurer på.  

 

For å utforske dette er en gruppe bæringer invitert til å ta klimasaken med seg hjem. I løpet av 30 dager skal disse gjennomføre én vaneendring i klimavennlig retning. Underveis blir de utfordret til å reflektere over forskjellige sider ved endring, og dele erfaringer og refleksjoner med andre.

 

Er det mulig at vi bæringer har undervurdert oss selv? Kanskje er vi viktigere for lokalsamfunnet og klimasaken enn vi tror! 

 

DETTE SKJER

I perioden 14. mai til 12. juni skal 15 Bærumsfolk leve med én endring hver som kan knyttes til klima og miljø. Underveis gis oppfølging fra forskere på endring og klima, og deltakerne blir utfordret til å reflektere over spørsmål som:  

            – Når er det lett/vanskelig å endre en vane 

            – Hvilke reaksjoner har venner og familie, eller folk på gaten?  

            – Hvilke systemer gjør endringen lett eller vanskelig i hverdagen?     

            – Hva har den lille endringen dere gjør egentlig å si for Bærum? 

 

Bærumsfolk er et prosjekt som drives frem av deltakernes egne historier og erfaringer. De skaper fortellinger om hverdagsendring underveis, og gir oss et innblikk i hva det vil si å gjøre en innsats for et bærekraftig lokalsamfunn. På veien inspirereog engasjeres andre bæringer til å se hvordan hver enkelt av oss kan utgjøre en stor forskjell for klima og miljø.

   

Vi vet ikke hvor reisen vil ende for hver av de. Vil de glede seg over å kunne gå tilbake til gamle vaner når alt er over, eller er dette bare starten på en varig endringsglede og økt engasjement i lokalsamfunnet? 

 

Du kan følge med på deltakernes oppdateringer her på prosjektsiden i perioden 14. mai – 12. Juni. 

 

 

FORANKRING

Prosjektet bygger på metoden cCHALLENGE, og er et samarbeid mellom Klimaklok i Bærum kommune og cCHANGE, med støtte fra Akershus Fylkeskommune.

 

Les mer om forskningen bak prosjektet her.

 

KONTAKT

 

Liv Eva Wiedswang Spesialrådgiver, Bærum kommune | Klimaklok kommune

Kontaktperson for presse

Mail: [email protected]

Mobil: +47 466 20 506

Teresia Sætre Aarskog

cCHANGE

Kontaktperson for deltakere

Mail: [email protected]

Mobil: +47 913 00 012