I Bærumsfolk inviterer Bærum kommune folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 30 dager skal utvalgte bæringer leve med én miljø- og klimaklok utfordring, og dele fra sine erfaringer. Følg med her eller på facebook.no/baerumsfolk.

Én liten endring kan bety mer enn du tror. I dette 30-dagers endringseksperimentet vil vi inspirere til å oppdage nye perspektiver, utforske alternativer, starte gode samtaler og se ringvirkningene spre seg!

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune og cCHANGE.

 

Hvorfor gjennomfører vi Bærumsfolk?

Skal vi klare å redusere klimagassutslippene og få til en mer bærekraftig utvikling, må vi alle bidra. Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. Gjennom kampanjen vil kommunen vise hvor viktig hver enkelt er i utviklingen av et mer miljø- og klimaklokt samfunn.

 

Kommunen har hittil gjennomført to runder av Bærumsfolk. Den første runden foregikk mellom mai og juni i 2019, og den andre mellom oktober og november i 2019.

 

Nå gleder vi oss til å følge en tredje gruppe bæringer gjennom et endringseksperiment i 30 dager fra 25. april 2022! Følg oss på facebook.no/baerumsfolk.