'; Kommunale tiltak | Bærumsfolk
Pensjonert lektor, interessert i litteratur, ulike kunstuttrykk, klassisk, jazz, natur, samfunn, naturbruker året rundt.
Min utfordring
Unngå engangsplast, 4 bilfrie dager, ute i naturen minst 1 time daglig

Bærum formannskap behandler tiltak for å redusere bruk av og spredning av plast, både i Bærum generelt og i kommunens egen virksomhet. Dette er å følge opp kommunens klimastrategi og et initiativ fra MDGs representant i kommunestyret tilbake i 2018. Dette skrev Budstikka i går.  Da sier jeg at det sannelig er på tide!