'; Velkommen til Bærumsfolk! | Bærumsfolk
cCHANGE er en forskningsbasert bedrift som jobber med klima, bærekraft og endring. Teresia, Linda og Milda er en del av teamet, og er her for å coache deltakerne gjennom disse 30 dagene, og bidra til å spre historiene og sette de inn i en større sammenheng.
Min utfordring
Støtte og veilede deltakerne i sine utfordringer disse 30 dagene.

Her vil det snart begynne å strømme inn erfaringer, refleksjoner og innsikter fra deltagerne i Bærumsfolk. I 30 dager skal de utfordre seg selv med en selvvalgt endring i sin hverdag, og fortelle om hvordan det går og hvilke innsikter de får underveis på denne plattformen.

 

Bak dem er det et team av forskere på endring, klima og bærekraft som skal støtte dem og hjelpe dem å se sammenhengen mellom sin lille endring, byutviklingen i Bærum og de store klima- og miljøutfordringene i Norge og verden.

 

Bærumsfolk er en mobilisering av verdens mest effektive klimatiltak: Folket. Her inviteres de til å dele sine egne tanker om bærekraftig endring i egen hverdag, og driver frem endring på egne premisser. 

 

Vi lar historiene til deltagerne inspirere og engasjere. Kjenner du deg igjen i utfordringene som byr seg? Hvordan løser deltagerne den travle hverdagen med endring?